"ורדה בן-שחר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

  ... אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינתה את הרשומים מטה לשופטים של בית משפט שלום, החל ביום כ' באייר התשס׳׳ז(8 במאי 2007): ורדה בן-שחר ורדה טויסטר רחל טאובר-מנדל חגית מטלין מיכל קפלן-רוקמן אינאס ...

 2. גיליון 5679 עמוד 4 מתאריך 12/06/2007

  ... ורדה בן-שחר, ת׳׳ז 000008383 חגית מטלין, ת”ז 058453267 שופטות של בית משפט שלום לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום כ׳׳א באייר התשס׳׳ז(9 במאי 2007). כ׳׳ז באייר התשס׳׳ז(15 במאי 2007) (חמ 2666—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. הודעה בדבר צורך במינוי דיינים ...

 3. גיליון 5644 עמוד 2 מתאריך 22/03/2007

  ... הרשם נוהאד חסן - נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי חיפה. הרשם מירון שורץ - נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה בנצרת. עו׳׳ד ורדה בן-שחר - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (עניני משפחה) במחוז בדרום. עו׳׳ד חגית מטלין - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (עניני משפחה) במחוז המרכז ...

 4. גיליון 5626 עמוד 3 מתאריך 06/02/2007

  ... לבתי המשפט לעניני משפחה במחוז במרכז(1): עו׳׳ד ורדה בן-שחר עו׳׳ד חגית מטלין לבתי משפט השלום מחוז מרכז - נוער(1): עו׳׳ד חוה אליהו עפרי עו׳׳ד חגי טרסי עו׳׳ד חגית מטלין לבתי משפט לתעבורה מחוז ירושלים (1): עו׳׳ד שרון בבלי-לארי עו׳׳ד משה (יעקב) שפירא לבתי משפט השלום מחוז ירושלים(1-0): הרשמת ...

 5. גיליון 5454 עמוד 2 מתאריך 08/11/2005

  ... לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שענינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: בית המשפט לעניני משפחה ברמת גן(1) הרשם אריאל בן-ארי עו׳׳ד רות אטדגי פריאנטה הרשמת לאה שלזינגר-שמאי עו׳׳ד ורדה בן-שחר עו׳׳ד אודליה אלטמן ד' בחשון ...