"ורדה פלאוט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... השופטת ורדה פלאוט - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז; השופט יונה אטדגי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב; עורך דין עזריה אלקלעי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם בנימין יזרעאלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; עורכת דין ...

 2. גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010

  ... השופטת ורדה פלאוט - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז; השופט בן-ציון גרינברגר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; השופטת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון; הרשם יגאל גלם - נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ...

 3. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... 3) המרכז (1) השופטת שושנה אלמגור השופט חנן אפרתי, השופטת נאוה בכור, עו׳׳ד שלומית ברנע-פרגו, השופט יחזקאל הראל, השופטת שלומית יעקובוביץ, השופט יצחק יצחק, השופט ירון לוי, השופטת דנה מרשק-מרום, השופטת הדס עובדיה, השופטת ורדה פלאוט, השופטת אושרי פרוסט-פרנקל, השופטת דורית קוברסקי, השופט מנחם קליין ...

 4. גיליון 6036 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... 2)    השופטת ורדה פלאוט, עד יום י' בחשוון התשע׳׳ד (14 באוקטובר 2013). ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש״ע, 24.12.2009 1066 1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410 ...

 5. גיליון 6017 עמוד 2 מתאריך 04/11/2009

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ורדה פלאוט, ת"ז 055888416, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ...

 6. גיליון 6017 עמוד 3 מתאריך 04/11/2009

  ... מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את ורדה פלאוט, ת״ז 055888416, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום כ"ז בתשרי התש״ע (15 באוקטובר 2009). י״ג ...

 7. גיליון 5982 עמוד 2 מתאריך 23/07/2009

  ... 4 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי השופטת נחמה נצר, השופט אחמד אבו-פריחה, השופטת אריקה פריאל, השופט נאסר אבו טהה, השופטת ריקי שמולביץ השופט חנן אפרתי, השופטת הדסה אסיף, השופט אליהו בכר, השופט שמואל ברוך, השופטת חיותה כוחן, השופטת ורדה פלאוט, השופטת דורית קוברסקי ...

 8. גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008

  ... השופט שמואל לנדמן השופטת ורדה פלאוט השופט אברהם קסירר עו׳׳ד רחל תורן השופט רמי אמיר השופטת זהבה בוסתן השופטת ליאורה ברודי השופט יצחק יצחק השופט שאול מנהיים השופט מרדכי פלד השופטת גיליה רביד השופט אהרן מקובר השופטת ריבה ניב עו׳׳ד עופר גרוסקופף השופטת נעה גרוסמן השופט אברהם טננבוים ילקוט הפרסומים ...

 9. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

  ... השופט שמואל לנדמן, השופטת רות לורך , השופט חנוך פדר, השופט שאול מנהיים, השופטת דורית קוברסקי, השופטת ורדה פלאוט, השופטת גיליה רביד, השופט אברהםקסירר, השופט ציון קאפח. עו״ד רחל תורן לבית המשפט המחוזי מרכז(3) השופט רמי אמיר ...