"ורד גוילי-צולמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6362 עמוד 21 מתאריך 17/01/2012

  ... ח״פ 51-403722-5. והמבקשת: עיריית כרמיאל, ע״י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או טלי פרידריך ו/או אודי דנהירש ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן 2029 ילקוט הפרסומים 6362, כ״ב בטבת התשע״ב ...

 2. גיליון 6348 עמוד 14 מתאריך 27/12/2011

  ... והמבקשת: עיריית כרמיאל, ע״י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או טלי פרידריך ו/או אלינה סברדלוב ו/או יחיאל יבלונסקי ו/או דור אליעז, מרח' סמילנסקי 3, חדרה 38408, טל' 04-6225034, פקס' 04-6212203. נמסרת ...

 3. גיליון 6348 עמוד 15 מתאריך 27/12/2011

  ... והמבקשת: עיריית כרמיאל, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח׳׳ד ו/או טלי פרידריך ו/או אודי דנהירש ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים ו/או יחיאל יבלונסקי ו/או דור אליעז, מרח' סמילנסקי 3, חדרה 38408, טל' ...

 4. גיליון 6348 עמוד 16 מתאריך 27/12/2011

  ... והמבקשת: עיריית כרמיאל, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח׳׳ד ו/או טלי פרידריך ו/או אודי דנהירש ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים ו/או יחיאל יבלונסקי ו/או דור אליעז, מרח' סמילנסקי 3, חדרה 38408, טל' ...

 5. גיליון 6348 עמוד 17 מתאריך 27/12/2011

  ... והמבקשת: עיריית כרמיאל, ע״י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או טלי פרידריך ו/או אודי דנהירש ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים ו/או יחיאל יבלונסקי ו/או דור אליעז, מרח' סמילנסקי 3, חדרה 38408, טל' 04 ...

 6. גיליון 6287 עמוד 20 מתאריך 25/08/2011

  ... והמבקשת: נטר עוף הכפר בע׳׳מ, ח״פ 51-334402-8, ע׳׳י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או שי כהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/ או בועז אבן חיים ו/או דור אליעז ו/או יחיאל יבלונסקי ואח', רח׳ סמילנסקי 3 ...

 7. גיליון 6275 עמוד 22 מתאריך 03/08/2011

  ... ע״י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או אילנה בן זאב ו/ או שי כהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או טלי פרידריך ו/או אודי דנהירש ו/או אלן גוסליס ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים/דור אליעז, משרד ראשי ומען לכתבי בי ...

 8. גיליון 6251 עמוד 32 מתאריך 16/06/2011

  ... והמבקשת: חברת נטר עוף הבפר בע״מ, ח׳׳פ 51-334402-8, ע׳׳י ב׳׳ב עו׳׳ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או שי בהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח׳׳ד ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/ או בועז אבן חיים/דור אליעז, משרד ראשי ומען לבתבי בי-דין: רח׳ ...

 9. גיליון 6240 עמוד 11 מתאריך 24/05/2011

  ... והמבקשת: נטר עוף הבפר בע״מ, ח׳׳פ 51-334402-8, ע׳׳י ב״ב עו׳׳ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או שי בהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח׳׳ד ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים/דור אליעז. המען לבתבי בי-דין: רח׳ סמילנסקי 3, חדרה 38408 ...