"ורד שביט פינקלשטיין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012

  ... עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; הרשמת תמר סנונית-פורר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; הרשמת קרן כהן - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב; עורך הדין ירון גת - לכהונת שופט של בית משפט ...

 2. גיליון 6468 עמוד 2 מתאריך 04/09/2012

  ... לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום א' באלול התשע׳׳ב )19 באוגוסט 2012(: ורד שביט פינקלשטיין תמר ...

 3. גיליון 6441 עמוד 2 מתאריך 04/07/2012

  ... עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עורכת הדין נעם חת מקוב - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז הדרום; הרשם דן סעדון - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז תל אביב; עורכת הדין רנה הירש )בסקר( - נבחרה לכהונת רשמת ...

 4. גיליון 6415 עמוד 3 מתאריך 15/05/2012

  ... רשמים בכירים לבתי משפט השלום מחוז המרכז (3) עו׳׳ד רנה הירש (בסקר),    רשמת הוצל׳׳פ איילת הרץ, עו׳׳ד איתי רגב,    רשם הוצל׳׳פ נעם רף, עו׳׳ד ורד שביט פינקלשטיין. כ׳׳ב באייר התשע׳׳ב )14 במאי 2012) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון ...