"זאיד פלאח" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6494 עמוד 3 מתאריך 06/11/2012

  ... חנה סבאג יזרעאל זאיד פלאח עכו יצחק כהן חיפה יחיאל ליפשיץ קריות משה גינות חדרה גלית ציגלר השרון )נתניה( ליה לב און פתח תקוה אברהם טל רמלה ירון לוי רחובות שרה גדות תל אביב ...

 2. גיליון 5879 עמוד 3 מתאריך 09/12/2008

  ... לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את זאיד פלאח, שופט ...

 3. גיליון 5876 עמוד 2 מתאריך 04/12/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב), וסעיף 12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את זאיד פלאח, ת׳׳ז 59421628, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור לפי החוק ...

 4. גיליון 5513 עמוד 2 מתאריך 04/04/2006

  ... לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב] ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את זאיד פלאח, ת׳׳ז ...

 5. גיליון 5508 עמוד 4 מתאריך 22/03/2006

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופט זאיד פלאח, שופט בית משפט שלום, ת”ז 59421628, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה. ב' באדר התשס”ו (2 במרס 2006) (חמ 3-686) אהרן ברק __________    נשיא בית המשפט ...