"זיאד הווארי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6073 עמוד 3 מתאריך 24/03/2010

    ... השופט זיאד הווארי, שופט של בית משפט מחוזי - חבר; הקאדי איאד זחאלקה, קאדי של בית דין שרעי - חבר. ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-260) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1 ק׳׳ת התשכ׳׳ג, עמ' 1374. תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון (מעודכן) לשנת הכספים 2009 לפי פקודת העיריות ...