"זיאד סאלח" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6859 עמוד 2 מתאריך 19/08/2014

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו', ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את זיאד סאלח, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז חיפה. כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ד (ו2 ביולי 4ו20) (חמ 3-60-הו) ציפי לבני ...

 2. גיליון 6800 עמוד 6 מתאריך 12/05/2014

  ... לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961/ כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום כ׳׳ב באדר ב' התשע׳׳ד (24 במרס 2014), בתיק בד׳׳מ 028/2010, החליט להטיל על זיאד מסאלחה, רישיון מס' 42534, עונש של הוצאה מן ...

 3. גיליון 6682 עמוד 24 מתאריך 28/10/2013

  ... זיאד סאלח חסן 30/12/2012 סאלח פרחאן חסן 377/13 נסיב חסן אבוסאלח 14/05/2013 חיזראן אברהים אבוסאלח 376/13 סינא אסמעיל אבופארס 23/04/2013 סלימאן חסן אבו פארס 389/13 סאלח אחמד עבדאללה 16/03/2013 אחמד סאלח עבדאללה ...

 4. גיליון 6551 עמוד 6 מתאריך 20/02/2012

  ... לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י (להלן - החוק), כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום י״ג בטבת התשע״ג (26 בדצמבר 2012), בתיק בד״מ 019/2012, החליט להטיל על עו״ד זיאד מסאלחה, ת״ז 28214658, רישיון ...