"זכי כבתי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6331 עמוד 9 מתאריך 01/12/2011

    ... 1 30/07/201 זכי בתיה שרר שרה 1/56013 1 13/09/201 רינשטין רונית בלומנפלד אגנטה 1/56014 04/09/2005 לוביטובר חוה לוביטובר אברהם 1/5601 5 30/01/2009 סבוליס מרסל סבוליס אברהם 1/56022 1 28/07/201 ברור ישראל ברוור לאון ...