"חאלד כבוב" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014

    ... לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית המשפט העליון (2) השופטת מיכל אגמון גונן השופטת נאוה בן אור השופטת דבורה ברלינר השופט דוד חשין השופט חאלד כבוב עורך דין מנחם (מני) מאזוז השופט ג׳ורג ...

  2. גיליון 6172 עמוד 2 מתאריך 14/12/2010

    ... המשפט המחוזי האמור: דניה קרת מאיר; חאלד כבוב; רות רונן. תוקף המינוי החל ביום ח' בטבת התשע׳׳א (15 בדצמבר 2010). ב' בטבת התשע׳׳א (9 בדצמבר 2010) (חמ 3-60 ה1-1) יעקב נאמן _    שר המשפטים י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התש׳׳ע, עמ' 612. מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים ...

  3. גיליון 5833 עמוד 5 מתאריך 21/07/2008

    ... רחובות שרה דותן תל אביב עודד מודריק דן - צפון חאלד כבוב דן - דרום חיים חדש אשקלון רות אבידע באר שבע י׳׳ד בסיוון התשס׳׳ח (17 ביוני 2008) (חמ 16—3) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון מינוי מפקחת על רישום מקרקעין ...