"חביב לוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6295 עמוד 6 מתאריך 19/09/2011

    ... מעמד שם ומספר זהות חבר שטרנברג רות מישל, ת״ז 26099184 חבר חביב לוי, ת״ז 047291836 חבר רוזנטל אברהם, ת״ז 000729152 חבר סאלח סובחי, ת״ז 000310425 חבר אלון ליאל, ת״ז 004280020 חבר אראל דוגה, ת״ז 043439207 ...

  2. גיליון 5569 עמוד 6 מתאריך 24/08/2006

    ... חביב לוי, ת׳׳ז 04729836 23.3.2005 חבר גבי ילון, ת׳׳ז 00454330 23.3.2005 חבר דוד קירמה, ת״ז 70821541 23.3.2005 חבר יחיעם יפה, ת״ז 009254152 23.3.2005 חבר אברהם רוזנטל, ת׳׳ז 729152 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר ...