"חגית מטלין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

  ... אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינתה את הרשומים מטה לשופטים של בית משפט שלום, החל ביום כ' באייר התשס׳׳ז(8 במאי 2007): ורדה בן-שחר ורדה טויסטר רחל טאובר-מנדל חגית מטלין מיכל קפלן-רוקמן אינאס ...

 2. גיליון 5679 עמוד 4 מתאריך 12/06/2007

  ... ורדה בן-שחר, ת׳׳ז 000008383 חגית מטלין, ת”ז 058453267 שופטות של בית משפט שלום לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום כ׳׳א באייר התשס׳׳ז(9 במאי 2007). כ׳׳ז באייר התשס׳׳ז(15 במאי 2007) (חמ 2666—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. הודעה בדבר צורך במינוי דיינים ...

 3. גיליון 5644 עמוד 2 מתאריך 22/03/2007

  ... עו׳׳ד חגית מטלין - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (עניני משפחה) במחוז המרכז. עו׳׳ד מיכל קפלךרוקמן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) במחוז הדרום. עו׳׳ד אלון אופיר - נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז הדרום. י”א באדר התשס׳׳ז(1 במרס 2007) (חמ 3-1803) דניאל פרידמן ...

 4. גיליון 5626 עמוד 3 מתאריך 06/02/2007

  ... עו׳׳ד יואל עדן    הרשמת ענת אלפסי עו׳׳ד חגית מטלין לבתי משפט השלום מחוז הדרום - נוער (1): עו״ד מרים ליפשיץ עו׳׳ד חגית מטלין עו״ד מיכל קפלן-רוקמן לבתי משפט לתעבורה מחוז הדרום(1): עו׳׳ד אלון אופיר    עו׳׳ד אריאלה זהר-הלוי עו׳׳ד יאיר רבינוביץ    הרשמת מגי כהן עו׳׳ד עפר נהרי ...

 5. גיליון 5433 עמוד 3 מתאריך 06/09/2005

  ... לבתי משפט לנוער במחוז הדרום(1) עו׳׳ד אורנה סבן-ארועטי    עו׳׳ד חוה אליהו עפרי עו׳׳ד חגית מטלין    עו׳׳ד חגי טרסי ל' באב התשס׳׳ה (4 בספטמבר 2005) (חמ 3-1803) ציפי לבני שרת המשפטים יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים ביטול מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור ...