"חופית גרשון-יזרעאלי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6739 עמוד 2 מתאריך 20/01/2014

    ... 15)    הרשמת חופית גרשון יזרעאלי, לכהונת שופטת בית דין אזורי לעבודה תל-אביב-יפו; (16)    הרשם תומר סילורה, לכהונת שופט בית דין אזורי לעבודה תל-אביב-יפו; (17)    עורך הדין מורן מרגלית, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון; (18)    עורכת הדין ריקנטי-רוסהר, לכהונת שופטת בתי משפט השלום ...

  2. גיליון 6473 עמוד 2 מתאריך 13/09/2012

    ... לפי חוק בתי הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני מודיעה כי חופית גרשון יזרעאלי, רשמת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים2, תעבור לכהן כרשמת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, החל ביום ...

  3. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

    ... הרשמת שרון אלקיים הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד טל מאירסון עו״ד ח׳אולה עאסי לבית המשפט המחוזי תל אביב השופטת תמר אברהמי השופט דניאל בארי השופט מרדכי בן-חיים עו״ד שלומית ברנע פרגו השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופטת בלהה טולקובסקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופטת אביגיל ...