"חיה מלול" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5901 עמוד 27 מתאריך 15/01/2009

    ... רוו בלה 06/04/1992 אוזן אליעזר מרם אחן ג׳ולי 27/06/2008 חיו לולו חיו עבד 25/12/2007 אתן אליעזר מרם אחו ויקטור 10/12/2003 תונו יוסף ונדבו ריקה הנריי 11/03/1995 דיין משה דייו אהרן 29/09/2008 ורמי שלומית ורמי מריס ...