"חיים משעלי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6609 עמוד 19 מתאריך 17/06/2013

    ... 923237/1 מזל ניר 30/06/2012 לילי כרמל 923238/1 רחל דור 03/08/2004 נינה בריסקין 923540/1 דוד יחזקאל 19/11/2012 ראובן יחזקאל 923725/1 אביעד משעלי 18/12/2012 חיים משעלי 923969/1 5353 ילקוט הפרסומים ...