"חמי כסיף" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5669 עמוד 18 מתאריך 28/05/2007

    ... רמת אמיר שותפות מוגבלת 55-022214-5 29/10/2006 אהרון בקר 4 תל אביב חמי כסיף ת.ז.: 249333509 רוזמן ד. רמת אמיר שותפות מוגבלת 55-022214-5 19/11/2006 וייסבורג 9 תל אביב ישעיהו רייניש ת.ז.: 43597962 רוזמן ד. רמת אמיר שותפות מוגבלת 55-022214-5 ...

  2. גיליון 5619 עמוד 39 מתאריך 24/01/2007

    ... מספר שותפות 29/10/2006 אהרון בקר 4 תל אביב חמי כסיף ת.ז.: 249333509 רוזמן ד. רמת אמיר שותפות מוגבלת 55-022214-5 19/11/2006 וייסבורג 9 תל אביב ישעיהו רייניש ת.ז.: 43597962 רוזמן ד. רמת אמיר שותפות מוגבלת 55-022214-5 29/10/2006 ...