"חנה מרים לומפ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6381 עמוד 3 מתאריך 16/02/2012

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים: חנה מרים לומפ מרים אילני דוד גדעוני ירון מינטקביץ שושנה שיטריט לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום ...

 2. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... עורך הדין אלון גביזון, לכהונת שופט בתי המשפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הדרום; עורכת הדין מי-טל אל-עד קרביס, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב; עורכת הדין חנה מרים לומפ, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים; הרשמת גלית אוסי-שרעבי, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... עורכת הדין מי-טל אל-עד קרביס, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז תל אביב; עורכת הדין מרים אילני, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים; עורכת הדין חנה מרים לומפ, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים. כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳א (26 ביוני 2011) (חמ 3-1803) יעקב נאמן ...

 4. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

  ... עו״ד אבשלום מאושר    הרשם דן סעדון עו״ד יאיר רבינוביץ לבתי משפט השלום מחוז ירושלים (2) עו״ד עמית אוריה עו״ד דוד גדעוני עו״ד חנה מרים לומפ עו״ד ירון מ ינטקביץ עו״ד אורנה סנדלר-איתן עו״ד איתן קורנהאוזר לבתי משפט לענייני משפחה מחוז הדרום )1( עו״ד אלון גביזון    עו״ד רון סולקין ...