"חנה פלינר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6859 עמוד 2 מתאריך 19/08/2014

  ... שמואל בורנשטיין יחזקאל קינר שירלי רנר (צביאלי) אמיר טובי תמר נאות-פרי רונית בש אורית וינשטיין חנה פלינר הרי קירש ארנה לוי איריס לושי-עבודי שלומית יעקובוביץ' ז' באב התשע׳׳ד (3 באוגוסט 4ו20) (חמ 3-686-הו) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון ' ס״ח ההשל׳׳א, עמ' 34ו; התשס״ח ...

 2. גיליון 6803 עמוד 2 מתאריך 14/05/2014

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד—1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0י(א)(3) ו-10(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, והסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את חנה פלינר, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית המשפט המחוזי תל-אביב— יפו, בהסכמתה, לכהונה בפועל לשופטת בית המשפט המחוזי תל ...

 3. גיליון 6796 עמוד 4 מתאריך 04/05/2014

  ... מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את חנה פלינר, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, מיום י' בסיוון התשע׳׳ד (8 ביוני 2014 ...

 4. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

  ... השופטת תמר אברהמי השופטת ניצנה בן דוד גרדוס השופטת נעה גרוסמן השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופט דור ון חסדאי השופטת שלומית יעקובוביץ השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת דנה מרשק מרום השופטת ריבה ניב השופטת דבורה עטר השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל ...

 5. גיליון 6483 עמוד 2 מתאריך 18/10/2012

  ... השופטת אירית מני-גור השופטת אסתר נחליאלי חיאט השופטת איריס סורוקר השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר השופטת רחל קרלינסקי השופטת ריקי שמולביץ שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) הרשם גיא שני לבתי משפט השלום מחוז תל אביב או מרכז (2-1 ...

 6. גיליון 6001 עמוד 2 מתאריך 29/09/2009

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק כביש ארצי לישראל, התשנ״ה-1994י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת חנה פלינר, ת׳׳ז 22521603, ליושבת ראש ועדת הפיצויים לפי החוק. תוקף המינוי לארבע שנים. כ׳׳ו באלול התשס׳׳ט (16 בספטמבר 2009) (חמ 3-2648) יעקב נאמן ...