"חנן מלצר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5717 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שנשיא המדינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 מינה את הרשומים מטה לשופטים החל ביום י׳׳ג באלול התשס׳׳ז(27 באוגוסט 2007): עו׳׳ד חנן מלצר, ת׳׳ז 05096444, לכהונת שופט בית המשפט ...

 2. גיליון 5696 עמוד 3 מתאריך 30/07/2007

  ... אני מודיע לפי סעיף 13 לכללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, כי ועדת הבחירה בישיבתה מיום ח' בתמוז התשס׳׳ז (24 ביוני 2007), החליטה לבחור בעו׳׳ד חנן מלצר - לכהונת שופט בית המשפט העליון. כ׳׳ג בתמוז התשס׳׳ז(9 ביולי 2007) (חמ 3-1803) דניאל פרידמן _    שר המשפטים ...

 3. גיליון 5667 עמוד 2 מתאריך 21/05/2007

  ... לבית המשפט העליון: השופט יוסף אלון השופטת דבורה ברלינר ד׳׳ר יורם דנציגר, עו׳׳ד השופט דוד חשין עו׳׳ד דליה טל ד׳׳ר שמואל ילינק, עו׳׳ד עו׳׳ד חנן מלצר השופט יהונתן עדיאל השופט עוזי פוגלמן עו׳׳ד אסף פוזנר השופטת יהודית צור ד' בסיון התשס׳׳ז(21 במאי 2007) (חמ 1803—3) דניאל פרידמן שר המשפטים ...

 4. גיליון 5534 עמוד 26 מתאריך 30/05/2006

  ... והמבקש: שמעון נובודובורץ, ת׳׳ז 307460659, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד דני פדר, ממשרד עו׳׳ד חנן מלצר, רח' קפלן 2, תל אביב 64734. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.3.2006 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 20.6.2006 בשעה 8.30 ...