"חננאל שרעבי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6858 עמוד 3 מתאריך 17/08/2014

  ... השופטת עירית טובה הוד השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת גלית ציגלר השופט חננאל שרעבי בחירת שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) הרשם גלעד לובינסקי לבתי משפט השלום )נוער( מחוז הדרום )אילת( )1( עו׳׳ד גל שלמה טייב    עו׳׳ד ארז נוריאלי לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז תל אביב )2 ...

 2. גיליון 6681 עמוד 2 מתאריך 24/10/2013

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(אץ3) ו-10)ב) לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את חננאל שרעבי, שופט של בית משפט שלום רשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי חיפה, החל ביום י׳׳ב בכסלו ...

 3. גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010

  ... מוחמד מסארווה משה גינות חננאל שרעבי כהונתם באותה ערכאה. עד לתום תקופת י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. ילקוט הפרסומים 6050, ד' בשבט התש״ע, 19.1.2010 1522 ...

 4. גיליון 5563 עמוד 4 מתאריך 09/08/2006

  ... אביהו גופמן, ת"ז 050844786 פנינה ארגמן, ת״ז 054056064 מוחמד מסארווה, ת״ז 021422357 חננאל שרעבי, ת״ז 056479827 משה גינות, ת"ז 051952307 שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום כ' בתמוז התשס״ו(16 ביולי 2006). ט״ז בתמוז התשס״ו(12 ביולי 2006) (חמ 3-2666) חיים רמון ...