"טל אוסטפלד-נאוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6085 עמוד 2 מתאריך 13/05/2010

  ... הרשם עבאס עאסי, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז ירושלים; הרשמת גאולה לוין, לכהונת שופטת בתי משפט שלום, ענייני משפחה, מחוז דרום; עורכת הדין דנה כהן-לקח, לכהונת שופטת של בית משפט שלום; הרשמת טל אוסטפלד-נאוי, לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה מחוז מרכז; 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...

 2. גיליון 6074 עמוד 2 מתאריך 25/03/2010

  ... הרשמת טל אוסטפלד-נאוי, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז מרכז. ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר לאור עקיבא לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס”ז-2007 בתוקף סמכותה לפי תקנה 15 ...

 3. גיליון 6038 עמוד 2 מתאריך 28/12/2009

  ... הרשמת טל אוסטפלד-נאוי לבתי משפט השלום מחוז חיפה (1-0) עו׳׳ד רונית גורביץ. הודעה זו באה להוסיף על הודעה קודמת2. י' בטבת התש׳׳ע (27 בדצמבר 2009) (חמ 3-1803) יעקב נאמן _    שר המשפטים 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 5124, עמ' 5310 ועמ' 5510; התש׳׳ע, עמ' 50 ועמ' 858. הודעה על אצילת סמכות ...

 4. גיליון 5679 עמוד 5 מתאריך 12/06/2007

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1955י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את טל אוסטפלד-נאוי, ת׳׳ז 024933103, לרשמת של בתי משפט לעניני משפחה במחוז המרכז, החל ביום ט׳׳ו בניסן התשס׳׳ז(1 ביוני 2007). כ׳׳ז באייר התשס׳׳ז(15 במאי 2007) (חמ 3-2666) דורית ביניש ...

 5. גיליון 5418 עמוד 2 מתאריך 21/07/2005

  ... אני מודיע בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק האמור, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את עו״ד טל אוסטפלד-נאוי, ת״ז 024933103, לרשם/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום כ״ה בתמוז התשס״ה (1 באוגוסט 2005). כ' בסיון התשס״ה ...