"טל לחיאני שהם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... עו׳׳ד טל לחיאני שהם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012). כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 78. מינוי שופט לכהונה בפועל ...

 2. גיליון 6389 עמוד 2 מתאריך 12/03/2012

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97יי, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטת טל לחיאני שהם, לשמש שופטת נוער עד תום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט שלום. כ״ח בשבט התשע״ב (21 בפברואר 2012) (חמ 3-686) דורית ...

 3. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

  ... עורכת הדין טל לחיאני שהם - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז הדרום. א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370. מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי ...

 4. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

  ... לבתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום (1-0) עו״ד מעין בן-ארי פנינה בן יוסף ליאור ברינגר טל לחיאני שהם שמעון לייבו לבתי משפט השלום מחוז ירושלים )3-1( עו"ד עמית אוריה עו"ד אהד גורדון עו"ד דוד גדעוני עו"ד חייא גרינבוים עו"ד שושנה ליבוביץ עו"ד ירון מ ינטקביץ עו"ד אלעזר נחלון עו"ד אורנה סנדלר-איתן עו"ד ...