"טל שגב" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6660 עמוד 4 מתאריך 16/09/2013

    ... 3 2 ^וני הננת 28/03/2013 טל גבי הורי 2/02/2013 1 בנג 'נו דניאל ^^^/^ ויצר יצחק 0 19/06/201 צימנד גילי 18/06/2018 מלואני אסתר 27/06/2010 ציטית טובה 0 23/201//2 מנור מ לכה 22/04/2018 בר נתן ונטוס 7213/ה06/2 מהן טובה 71/02/2003 מכסי שולמית 14/10/2018 מאיר נורית 21/01/2018 ארד משה 18/00/2013 כהן אהרן ...