"יאיר אברהם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6695 עמוד 17 מתאריך 17/11/2013

  ... 949 קול החינוך בראשות יאיר אברהם ק 1 1,415 שס כפר סבא בראשות שמעון פרץ שס (2) רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק: 1 2 3 4 טור ב' טור א' מרצ אמת פ ...

 2. גיליון 6653 עמוד 32 מתאריך 29/08/2013

  ... 01/03/2013 ליאל יאיר אברהם ליאל יהודית 1/31578 19/02/2013 ליאל יאיר אברהם ליאל יעקב 1/31579 20/07/2013 בן דוד מרים זאנא אמא 1/31580 1 1/02/201 1 קסלר חנדי קסלר פאולה 1/31583 7/2013מ/51 לייבה צפורה לייבה משה 1/31586 ...

 3. גיליון 6353 עמוד 9 מתאריך 03/01/2012

  ... 865762/1 יאיר אברהם 27/09/2011 יאיר אילה 867160/1 בנימין פסח 03/05/2011 עשאיר סבעה שרה 867750/1 ה' בחשון התשע״ב )2 בנובמבר 2011( , המזכיר הראשי שלמה דידי בית הדין הרבני האזורי בצפת הודעות ...

 4. גיליון 6342 עמוד 32 מתאריך 15/12/2011

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' יאיר אברהם שטרן 43, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ...

 5. גיליון 6126 עמוד 50 מתאריך 18/08/2010

  ... שטראוס יאיר אברהם 4.12.2001 שטראוס יהודה 1/816647 שטראוס יאיר אברהם 11.10.2003 שטראוס טרודה 1/816659 ג' באב התש׳׳ע )14 ביולי 2010( משה הלוי, המזכיר הראשי בית הדין הרבני האזורי ברחובות הודעות ...

 6. גיליון 6059 עמוד 10 מתאריך 03/01/2010

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' יאיר אברהם שטרן 43, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...

 7. גיליון 5844 עמוד 2 מתאריך 28/08/2008

  ... דוד חלמיש - בנימינה-גבעת עדה שמואל שפירא - כוכב יאיר אברהם רוזנטל - אזור שני רבנים אזוריים מהמועצות האזוריות הגדולות: אליעזר שמחה וויס - עמק חפר יוסף הראל - מטה יהודה שמונה רבנים מן היישובים הגדולים: מרדכי אשכנזי - כפר חב׳׳ד שמעון אלמליח - עתלית אבשלום קיל - גן נר נסים מזרחי - ניצן ב' ...