"יאיר דלוגין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007

    ... הרשמת שרון גלר-אהרוני - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב. עו׳׳ד יעל בלכר - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב. עו׳׳ד סיגל רסלר-זכאי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב. עו׳׳ד יאיר דלוגין - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל אביב ...

  2. גיליון 5647 עמוד 2 מתאריך 29/03/2007

    ... עו״ד יאיר דלוגין עו״ד אילן דפדי עו״ד ליאורה וינשטיין עו״ד מנחם מזרחי עו״ד לימור מרגולין-יחידי לבתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים עו״ד ליאורה גוברין לבתי משפט השלום מחוז ירושלים עו״ד אורנה סנדלר-איתן הודעה זו באה להוסיף על ההודעה הקודמת2. ו' בניסן התשס״ז (25 במרס 2007 ...

  3. גיליון 5435 עמוד 32 מתאריך 08/09/2005

    ... כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יאיר דלוגין, עו״ד, מפרק (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.11.2005 ...