"יהודה פרגו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5780 עמוד 3 מתאריך 26/02/2008

    ... יהודה פרגו, ת׳׳ז 3554318 אהרן דוד גולדס, ת׳׳ז 50364777 שלומית יעקובוביץ, ת׳׳ז 58382284. ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 323—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276; התש״ן, עמ' 20. 2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90. מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות ערעור ...

  2. גיליון 5646 עמוד 2 מתאריך 28/03/2007

    ... 1 ס”ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 143. מינוי נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט יהודה פרגו, ת”ז 003554318, לכהונת נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז ...

  3. גיליון 5468 עמוד 3 מתאריך 12/12/2005

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א) ו-(ב), לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-11992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה יושבי ראש מותבים לוועדות ערעור לפי החוק, כמפורט להלן: השופט יהודה פרגו, ת׳׳ז 3554318 השופט אהרן דוד ...