"יהודית שבח" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5661 עמוד 2 מתאריך 09/05/2007

  ... יהודית שבח, ת׳׳ז 27569466 קובי ורדי, ת׳׳ז 55720254 יהודית אמסטרדם, ת׳׳ז 50001676 כ׳׳ג בניסן התשס׳׳ז(11 באפריל 2007) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי ...

 2. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... יהודית שבח אברהם יעקב נעם סולברג ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו(5ו בינואר 2006) (חמ 3-60) ציפי לבני _    שרת המשפטים ו ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 98ו. 2 ס״ח התשמ״ד, עמ' 78. הודעה על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב ...

 3. גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005

  ... לבית המשפט המחוזי בתל אביב: השופטת רות שרון לבהר השופטת יהודית שבח לבית המשפט המחוזי בירושלים: השופט נועם סולברג השופט יורם נועם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע: השופט אברהם יעקב השופטת צילה צפת עו׳׳ד יורם צלקובניק י ק”ת התשמ”ד, עמ' 2370. ילקוט הפרסומים 5471, י”ט בכסלו התשס׳׳ו, 20.12.2005 912 ...

 4. גיליון 5468 עמוד 2 מתאריך 12/12/2005

  ... בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את יהודית שבח, ת׳׳ז 051996494, שופטת של בית משפט שלום, ובהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, מיום כ׳׳ט בחשון התשס׳׳ו ...

 5. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... השופטת דליה גנות    השופט יהושע גייפמן השופטת רות שרון לבהר    השופט מאיר יפרח השופט גרשון גרמן    השופט גלעד נויטל השופטת חיותה כוחן    השופטת צילה צפת השופטת שושנה אלמגור    השופט שאול שוחט השופט דוד שמאי גלדשטיין השופט יצחק יצחק השופטת זיוה הרמן הדסי    השופטת יהודית שבח ...