"יהורם שקד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... עורך דין יהורם שקד - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עורכת דין רונית גורביץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון; הרשמת אינעאם דחלה שרקאוי - לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון; 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד ...

 2. גיליון 6192 עמוד 3 מתאריך 25/01/2011

  ... יהורם שקד רונית גורביץ רותם עיאש אלון רום שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ׳׳ג בטבת התשע׳׳א )30 בדצמבר 2010(. כ״ג בטבת התשע״א )30 בדצמבר 2010( )חמ 2666—3( יעקב נאמן שר המשפטים מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי ...

 3. גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010

  ... עו׳׳ד יהורם שקד - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עו׳׳ד אלי אנושי - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז המרכז; עו׳׳ד אריה זרזבסקי - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב; עו׳׳ד שמואל מלמד - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז ...

 4. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... הרשמת אליה נוס,    עו״ד נצר סמארה, הרשמת לימור רייך,    עו״ד יהורם שקד. לבתי משפט לתעבורה מחוז תל אביב (3) מרכז (1) עו״ד אורית אלסטר,    עו״ד בועז אורן, עו״ד אלי אנושי ,    עו״ד אהרן האוזרמן, הרשמת רות וקסמן,    עו״ד אריה זרזבסקי, עו״ד שמעו ן לייבו,    עו״ד אבשלום מאושר ...