"יהושע רטנר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5866 עמוד 2 מתאריך 17/11/2008

    ... יהושע רטנר, ת״ז 26020917 יחיאל ליפשיץ, ת״ז 22768311 ישראלה גירון, ת״ז 55879530 אילת דגן, ת״ז 56620867 עדי חן־ברק, ת״ז 24236440 שולמית ברסלב, ת״ז 58748112 אהרן שדה, ת״ז 58742008 כ' בתשרי התשס״ט(19 באוקטובר 2008) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל״א, עמ' 134 ...