"יואב פרידמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6515 עמוד 3 מתאריך 17/12/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום), התשי”ט-959ו [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), ולפי סעיפים 5 ו-2ו לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-992ו2, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את יואב פרידמן, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדת הערעור לפי החוק במחוז חיפה. תוקף המינוי לשלוש ...

 2. גיליון 6473 עמוד 48 מתאריך 13/09/2012

  ... תיקוני טעויות דפוס (1)    במינוי מועצה לעבודות הנדסה בנאיות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ׳׳ט-1969, שפורסם בילקוט הפרסומים 6459, התשע׳׳ב, עמ' 5786, ברשימת אנשי הציבור, בפסקה (4), במקום ”יואב פרידמן” צריך להיות ”זאב פרידמן”. (חמ 3-485) (2)    באצילת סמכויות לפי חוק-יסוד ...

 3. גיליון 6459 עמוד 2 מתאריך 14/08/2012

  ... 4)    יואב פרידמן, ת׳׳ז 57520595 (5)    ורדית ארז, ת׳׳ז 024613200 נציגי ממשלה: (1)    ליאורה לבקוביץ' זיידמן, ת׳׳ז 57696031 (2)    אריאל יוצר, ת׳׳ז 040342545 (3)    עמיקם סבירסקי, ת׳׳ז 30278097 כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ב (16 ביולי 2012) (חמ 3-485) אריאל אטיאס שר הבינוי והשיכון ...

 4. גיליון 5969 עמוד 22 מתאריך 24/06/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו בדואר רשום למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יואב פרידמן, עו״ד, מפרק רפאל זידמן חברה שאינה מוגבלת בערבות (ח״פ 51-337472-8 ...

 5. גיליון 5866 עמוד 2 מתאריך 17/11/2008

  ... יואב פרידמן, ת״ז 59838375 יהושע רטנר, ת״ז 26020917 יחיאל ליפשיץ, ת״ז 22768311 ישראלה גירון, ת״ז 55879530 אילת דגן, ת״ז 56620867 עדי חן־ברק, ת״ז 24236440 שולמית ברסלב, ת״ז 58748112 אהרן שדה, ת״ז 58742008 כ' בתשרי התשס״ט(19 באוקטובר 2008) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון ...

 6. גיליון 5523 עמוד 2 מתאריך 30/04/2006

  ... שמעון שר, ת"ז 055676860 אמיר טובי, ת״ז 055737126 דניאל צבי פיש, ת״ז 013498530 יואב פרידמן, ת"ז 059838375 שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום ט״ו באדר התשס״ו(15 במרס 2006). ח' באדר התשס״ו (8 במרס 2006) (חמ 3-2666) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ס״ח ...

 7. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... אריאל בן-ארי אטינגר    יואב פרידמן אביחי דורון    גד גדעון יעל ייטב    גיל דניאל ג'ני טנוס וויליאם חאמד שלהבת קמיר-וייס הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו ו, שבתוקף סמכותי לפי סעיף ...

 8. גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005

  ... בתי משפט השלום מחוז חיפה: עו”ד יואב פרידמן בתי משפט השלום מחוז ירושלים: עו”ד יעל ייטב בית המשפט לעניני משפחה רמת גן: הרשם אריאל בן-ארי בתי משפט השלום מחוז תל אביב: עו”ד יעל אילני עו”ד אביחי דורון בתי משפט השלום מחוז המרכז: הרשמת שלהבת קמיר-ויס. ד' בכסלו התשס”ו ...

 9. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... השופטת מיכל אגמון-גונן לבית המשפט המחוזי בבאר שבע(2) עו׳׳ד יורם צלקובניק    השופט דב מגד השופט אברהם יעקב    השופט רמי אמיר עו״ד רון מרדכי דרור לבתי משפט השלום במחוז הצפון(1) עו׳׳ד וויליאם חאמד עו׳׳ד שלמה בנג׳ו עו׳׳ד יואב פרידמן הרשמת תמר נסים-שי עו״ד אורן כ״ץ עו״ד חדד מוקלשי ופא ...