"יובל גזית" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6162 עמוד 3 מתאריך 24/11/2010

    ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט שלום בתל-אביב-יפו ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער: נאווה ברוורמן לימור בן-שמן אילן רונן לימור ביבי-ממן יובל גזית אבי שליו ...

  2. גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010

    ... עורכת דין לימור זהבה ביבי-ממן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורך דין שמאי בקר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם יובל גזית - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשמת רחל בר״ג-הירשברג - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים ...

  3. גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010

    ... הרשם יובל גזית - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד שמאי בקר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד עדנה יוסף-קוזין - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד לימור זהבה ביבי-ממן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז ...