"יוכבד גרינוולד-רנד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6085 עמוד 2 מתאריך 13/05/2010

    ... הרשמת יוכבד גרינוולד-רנד, לכהונת שופטת בתי משפט שלום, ענייני משפחה, מחוז מרכז; עורך דין אור אדם, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז דרום; עורך דין אילן רונן, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל אביב; הרשמת לימור בן-שמן, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז תל אביב; עורכת הדין נאוה ברורמן ...

  2. גיליון 6078 עמוד 3 מתאריך 19/04/2010

    ... שר המשפטים 1 ע׳׳ר 1940, תוס' 1, עמ' 93(א)117. מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את: יוכבד גרינוולד-רנד גאולה לוין ...

  3. גיליון 6074 עמוד 2 מתאריך 25/03/2010

    ... הרשמת יוכבד גרינוולד-רנד, נבחרה לכהונת שופטת בתי המשפט לענייני משפחה במחוז מרכז; עו׳׳ד נסרין עדוי, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז חיפה; הרשמת גאולה לוין, נבחרה לכהונת שופטת בתי המשפט לענייני משפחה במחוז דרום; הרשם עבאס עאסי, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז ירושלים ...