"יוסי אביב" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5601 עמוד 30 מתאריך 30/11/2006

    ... והמבקש: יוסי אביבי, ע״י ב״כ עו׳׳ד נמרוד שמואל ערב, מרח' בית שאן 19, חיפה 33283, טל' 04-8699673, פקס' 04-8628181. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2006 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.1.2007    בשעה 8.30 ...

  2. גיליון 5587 עמוד 31 מתאריך 05/10/2006

    ... והמבקש: יוסי אביבי באמצעות ב׳׳כ עו״ד נמרוד ערב, רח' בית שאן 19, חיפה 33283. נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.10.2006 בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך ...