"יוסף מאיר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6785 עמוד 12 מתאריך 09/04/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יוסף מאיר, עו״ד, מפרק בוטבול את לקס בע׳׳מ (ח״פ 51-058015-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ...

 2. גיליון 6682 עמוד 6 מתאריך 28/10/2013

  ... בוהרון יוסף מאיר 24/07/2010 בוהרון גאן אסתר 943494/1 בן נחום ציונה 07/06/2013 בן נחום שמעון 943594/1 דיוויס ג'פרי 13/02/2013 דייוויס מייזי 943714/1 מס' תיק שם המנוח פרנקל גיטה 941027/1 קרדי אהרון ...

 3. גיליון 6635 עמוד 5 מתאריך 25/07/2013

  ... 1/1 7761 2 אושרוביץ בתיה 1/1 77613 פילץ' מרטה 1/1 7761 5 פרחי יהושע 1/1 7761 7 שמידמאיר רחל 1/1 77618 נוימן דולה 1/1 77620 24/04/2013 חסון רינרז 0/2012 12/0 סוי־ כוכבה 29/05/2013 הלר יעקב דוד 23/04/2013 ליינקופף יוסף מאיר ...

 4. גיליון 6598 עמוד 5 מתאריך 23/05/2013

  ... 2 03/02/201 פריגי גבריאל 29/01/2001 גדע שושנה 2 20/08/201 שעיודוריס 12/12/2011 סימנדויב אסתר 2 03/08/201 רביע רינה 14/18/2012 פב עוטר 8 1/201 30/1 אריאלי שגיא ׳0:5/2001/^2 גיעאן אמיר 10/10/2012 1:רורם שי 2 4/11/200 0 יוסף מאיר 2011/00/H פובר לילי ^200/00/2m קארין אירהה 08/00/0000 מלכה שרה 2012/22/H ...

 5. גיליון 6598 עמוד 73 מתאריך 23/05/2013

  ... יוסף מאיר 19/12/12 3540-03-12 14355 שכ מישור ה3פן 234/1, אופקים 309353948 יפרמוב בוריס 13/01/13 1916-03-12 13943 שנוטות שיור 897/3, מילת 27433649 כהן אלי 22/01/13 26291-08-10 11040 נחל לכיש 32/12, אשדוד ...

 6. גיליון 6458 עמוד 41 מתאריך 09/08/2012

  ... 898166/1 נחומובסקי אמנון יוסף מאיר 29/03/2012 נחומובסקי דוד 898211/1 אוקסנברג יחיאל משה 19/03/2012 אוקסנברג פרידה 898216/1 גנין לידיה 22/11/2005 קוטליקוב בלה 898261/1 לוי הניה 21/05/2012 לוי משה 898392/1 ...

 7. גיליון 6431 עמוד 41 מתאריך 14/06/2012

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע.קואורדינאטה 179.440 X, קואורדינאטה 572.250 Y. שטח התכנית נמצא בעיר העתיקה, בין הרחובות יוסף ומאיר לנגבה, באר שבע. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.גושים וחלקות: גוש: 38005, חלקות במלואן: 54 - 61, 70, חלקי חלקות: 66, 68, 71. מטרת התכנית: יצירת שביל ...

 8. גיליון 6396 עמוד 4 מתאריך 25/03/2012

  ... 7)    יוסף מאיר גליק, רח' שי עגנון 6/25, אשקלון; (8)    מירי גליק, רח' שי עגנון 6/25, אשקלון; (9)    משה ברכיה גליק, רח' העבודה 9/22, אשקלון; (10)    אורי אגמי, רח' דפנה 696, צור הדסה. ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי ראש רשות התאגידים ורשם המפלגות, במועד שיתואם מראש ...

 9. גיליון 6343 עמוד 54 מתאריך 15/12/2011

  ... 13/10/2011 בוזנח יוסף מאיר בוזנח יצחק 2/06048 06/00/2002 שוקר ישראל ש וון ר יפת 1/06080 09/07/2007 שוקר ישראל שוקר גינה 1/26080 7 20/10/201 ברגמן אביגיל חייבי־ רות 1/26083 7 1/201 00/1 אסטרייך מרים אסטרייך בצלאל ...

 10. גיליון 6210 עמוד 21 מתאריך 09/03/2011

  ... בבאליקשוילי מיכאל 1/141 250 18/10/1990 מור יוסף מאיר נזר יוסף יצחק 052 41 ו10 0 19/03/201 ־־נין חיים דנ1 מזל טוב 1 0/ 41 05^ 08/03/0005 זיתון פו־תונה לתון שמעון 1 0/ 41 056 20/01/2010 דהן אילנית דהן אביה 10/01252 ...