"יורם דנציגר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6161 עמוד 39 מתאריך 17/11/2010

  ... כל הרואה את עצמו נפגע מההליך המתואר מתבקש לפנות למשרד המפרק, בטל' 02-9955666, פקס' 02-9955777, לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 10.12.2010. יואב כפיר, רו״ח, מפרק ד׳׳ר יורם דנציגר, עו׳׳ד - חברת עורכי דין (ח”פ 51-257904-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6065 עמוד 47 מתאריך 22/02/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. גיא הדר, עו״ד, מפרק ד׳׳ר יורם דנציגר עו׳׳ד, חברת עורכי דין (ח״פ 51-257904-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי ...

 3. גיליון 5748 עמוד 2 מתאריך 12/12/2007

  ... עו׳׳ד יורם דנציגר, ת׳׳ז 051718708, לכהונת שופט בית המשפט העליון; עו׳׳ד אליהו ביתן, ת׳׳ז 062732334, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע; עו׳׳ד שאול אבינור, ת׳׳ז 057810202, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל אביב; הרשמת איריס לושי-עבודי, ת׳׳ז 058771445, לכהונת שופטת בתי משפט השלום ...

 4. גיליון 5734 עמוד 11 מתאריך 05/11/2007

  ... בפירוק מרצון) הודעה על החלפת מפרק וכינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה כי ביום 19.10.2007 קיבלה בעלת המניות היחידה של החברה החלטה מיוחדת להחליף את מפרק החברה, עו׳׳ד ד׳׳ר יורם דנציגר, בעו׳׳ד רביב צפרוני, ת׳׳ז 034429746, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, ולהסמיכו לדווח על ההחלפה ועל מינוי המפרק כאמור ...

 5. גיליון 5706 עמוד 2 מתאריך 20/08/2007

  ... לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984 אני מודיע לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, כי ועדת הבחירה בישיבתה מיום ט׳׳ו באב התשס׳׳ז (30 ביולי 2007), החליטה לבחור באלה: עו׳׳ד יורם דנציגר - לכהונת שופט בית המשפט העליון ...

 6. גיליון 5667 עמוד 2 מתאריך 21/05/2007

  ... לבית המשפט העליון: השופט יוסף אלון השופטת דבורה ברלינר ד׳׳ר יורם דנציגר, עו׳׳ד השופט דוד חשין עו׳׳ד דליה טל ד׳׳ר שמואל ילינק, עו׳׳ד עו׳׳ד חנן מלצר השופט יהונתן עדיאל השופט עוזי פוגלמן עו׳׳ד אסף פוזנר השופטת יהודית צור ד' בסיון התשס׳׳ז(21 במאי 2007) (חמ 1803—3) דניאל פרידמן שר המשפטים ...

 7. גיליון 5531 עמוד 32 מתאריך 23/05/2006

  ... בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יורם דנציגר, מפרק אינטקס ישראל טכנולוגיות קורפ' בע׳׳מ (ח״פ 51-173360-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 5461 עמוד 26 מתאריך 23/11/2005

  ... במשרד עו׳׳ד דנציגר, קלגסבלד ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, לפי סעיף 338 לפקודת החברות וסיום פירוק החברה מרצון. יורם דנציגר, עו״ד, מפרק פרוספק - טכנוג׳ין 1997 בע״מ (ח״פ 51-256303-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 5455 עמוד 31 מתאריך 13/11/2005

  ... רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יורם דנציגר, עו״ד, מפרק משה אדוק מניות בע׳׳מ (ח״פ 51-279379-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 10. גיליון 5449 עמוד 21 מתאריך 31/10/2005

  ... מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יורם דנציגר, עו״ד, מפרק ליוטק מיקרו מערכות בע׳׳מ (ח״פ 51-260897-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...