"יחזקאל אליהו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6844 עמוד 49 מתאריך 24/07/2014

  ... 2 03/05/201 פישר רות 06/02/2014 והל אירית בתיה 24/12/2002 פקין יצחק 28/03/2014 מנחמי אילת 07/10/2005 קויפמן זינאידה 09/02/2014 רוזנר יעקב 1/2002 14/1 פיקר גדעון 11/12/2013 וינדמן רחל 0/05/2014 1 גולדשטיין אלכסנדר 04/05/1995 יחזקאל אליהו 6981 ילקוט הפרסומים! 6844, כ׳ש בת נזוז התשע״ד, 24.7.2014 ...

 2. גיליון 6752 עמוד 9 מתאריך 06/02/2014

  ... יחזקאל אליהו 966226/1 אטיאס לזר 10/10/2013 אטיאס רינה 966254/1 שוע מרים 12/11/2013 שוע מאיר 966669/1 חדד שלום נצח 15/08/2013 שלמה שרה 966740/1 מושקוביץ- כהן רחל 02/02/2011 מושקוביץ יעקב 855592/3 ...

 3. גיליון 6609 עמוד 23 מתאריך 17/06/2013

  ... 929592/1 יחזקאל לילה 02/02/2013 יחזקאל אליהו 929805/1 גוטקין חיים 22/12/2012 גוטקין לאה 930041/1 הזמי מלכה 10/02/2013 היזמי מזל 930380/1 גלם דליה 16/02/2013 יונה יהודה 930487/1 קפשיאן יעל ...

 4. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

  ... נצר סמארה ורד שביט פינקלשטיי יחזקאל אליהו נחשון פישר תמר ס נונית-פורר מרדכי בורשטין נאוה ג דיש מיכל שרביט שמואל הרבסט אהד גורדון איתן ק ורנהאוזר נעם חת מקוב ליאור ברינגר דנה כהן-לקח אורית קלרה ליפשיץ ...

 5. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... עורך הדין יחזקאל אליהו - לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין נאוה גדיש - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז; הרשם צבי פרנקל - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע; עורכת הדין מיכל שרביט - לכהונת שופטת של בית משפט השלום ...

 6. גיליון 6416 עמוד 2 מתאריך 16/05/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית משפט שלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ”ה בניסן התשע”ב (17 באפריל 2012): נצר סמארה נחשון פישר אורלי שמאי-כתב יחזקאל אליהו נאוה גדיש אורית בן-דוד ליבל כ”ה ...

 7. גיליון 6383 עמוד 3 מתאריך 22/02/2012

  ... עורך הדין יחזקאל אליהו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין אורית בן-דור ליבל - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורכת הדין נאוה גדיש - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז ...

 8. גיליון 6281 עמוד 2 מתאריך 16/08/2011

  ... עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד נאוה גדיש עו׳׳ד הניה הכהן עו׳׳ד נצר סמארה עו׳׳ד אורלי שמאי כתב לבתי משפט השלום מחוז הדרום (אילת) (1) עו׳׳ד ליאור ברינגר עו׳׳ד יואב עטר הרשמת שושנה שטרית ט׳׳ו באב התשע׳׳א (15 באוגוסט 2011) (חמ 1803—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' ...

 9. גיליון 6186 עמוד 2 מתאריך 11/01/2011

  ... לבתי המשפט לענייני משפחה מחוזות תל אביב (1) והמרכז (1) עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד ארז שני לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב (1) והמרכז (2) עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי עו׳׳ד יוסי טופף עו׳׳ד עידית פלד עו׳׳ד אפרת בוסני עו׳׳ד יורם ליכטנשטיין לבתי משפט השלום (נוער) מחוז המרכז (1) עו׳׳ד טובה פרי ...

 10. גיליון 6058 עמוד 27 מתאריך 02/02/2010