"יחזקאל קינר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6859 עמוד 2 מתאריך 19/08/2014

  ... שמואל בורנשטיין יחזקאל קינר שירלי רנר (צביאלי) אמיר טובי תמר נאות-פרי רונית בש אורית וינשטיין חנה פלינר הרי קירש ארנה לוי איריס לושי-עבודי שלומית יעקובוביץ' ז' באב התשע׳׳ד (3 באוגוסט 4ו20) (חמ 3-686-הו) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון ' ס״ח ההשל׳׳א, עמ' 34ו; התשס״ח ...

 2. גיליון 6793 עמוד 2 מתאריך 29/04/2014

  ... השופט יחזקאל קינר - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי מחוז מרכז-לוד; עורך הדין שמואל בורנשטיין - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי מחוז מרכז-לוד; השופטת תמר נאות-פרי - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה; השופטת ישראלה קראי-גירון-גרינבוים - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה; השופטת אסתר ...

 3. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

  ... השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר השופטת רחל קרלינסקי השופטת איריס רבינוביץ-ברון השופטת חנה שניצר-זאגא לבית המשפט המחוזי חיפה )2( השופטת רונית בש השופטת עירית טובה הוד השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת דנה מרשק-מרו השופטת איריס סורוקר השופטת ישראלה קראי-גירון גרינבוים השופטת תמר שרון-נתנאל ...

 4. גיליון 6562 עמוד 2 מתאריך 07/03/2013

  ... מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את יחזקאל קינר, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי2, לרשם של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ז' בניסן התשע׳׳ג )18 במרס 2013(. י׳׳ט ...

 5. גיליון 6551 עמוד 2 מתאריך 20/02/2012

  ... מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10)א()3( ו-10)ב( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריך2 בזה את מינויו של יחזקאל קינר, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי ...

 6. גיליון 6483 עמוד 2 מתאריך 18/10/2012

  ... השופטת אירית מני-גור השופטת אסתר נחליאלי חיאט השופטת איריס סורוקר השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר השופטת רחל קרלינסקי השופטת ריקי שמולביץ שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) הרשם גיא שני לבתי משפט השלום מחוז תל אביב או מרכז (2-1 ...

 7. גיליון 6457 עמוד 2 מתאריך 08/08/2012

  ... 1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מרים נאור, המשנה לנשיא בית המשפט העליון - יושבת ראש הוועדה; יחזקאל קינר, שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי מרכז - חבר; איריס רבינוביץ ברון, שופטת של בתי משפט השלום מחוז המרכז - חברה. מינויים קודמים של ועדת אתיקה - בטלים. י”ט בתמוז התשע׳׳ב (9 ביולי 2012 ...

 8. גיליון 6455 עמוד 3 מתאריך 05/08/2012

  ... בלהה טולקובסקי יחזקאל קינר ט״ו בתמוז התשע׳׳ב (5 ביולי 2012) (חמ 3-686) אשר גרוניס נשיא בית המשפט העליון מינוי שופטים - יושבי ראש לוועדת הערר לפי סעיף 9 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ׳׳ט-1969, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק הסעד ...

 9. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... השופטת תמר אברהמי השופט דניאל בארי השופט מרדכי בן-חיים עו״ד שלומית ברנע פרגו השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופטת בלהה טולקובסקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופטת אביגיל כהן השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון שעשוע השופטת ריבה ניב השופטת רחל-בת ערקובי השופט מרדכי פלד השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר ...

 10. גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... העליון, אני ממנה בזה את יחזקאל קינר, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל לשופט של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום כ׳׳ד באדר התשע׳׳ב (18 במרס 2012) עד יום ו׳ בניסן התשע׳׳ג (17 במרס 2013). ל׳ בשבט התשע׳׳ב (23 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1) יעקב נאמן שר ...