"יעל אילני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5979 עמוד 59 מתאריך 22/07/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27.8.2009, בשעה 16.00, ברח' דרך הים 16, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יעל אילן ...

 2. גיליון 5968 עמוד 37 מתאריך 22/06/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יעל אילן, מפרקת פי.אס.אי.אל. ישראל בע׳׳מ (ח״פ 51-267429-2) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 5833 עמוד 5 מתאריך 21/07/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א), (ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעל אילני, שופטת בית משפט שלום, ת׳׳ז 22391221, ליושבת ראש מותב בוועדות עררים לפי החוק, במחוז תל אביב. ל' בסיוון ...

 4. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... בן-ציון ברגר ערן קוטון אלון אינפלד יעל אילני לפי חוק-יסוד: הממשלה לפי סעיף 33(ג) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני אוצל בזאת את סמכותי2, למנהל הכללי של הוועדה לאנרגיה אטומית, למנהל המרכז למחקר גרעיני - שורק ולמנהל הקריה למחקר גרעיני -נגב, לפטר עובדים במשרדיהם שהם בעלי כתבי מינוי לפי חוק שירות המדינה ...

 5. גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005

  ... בית המשפט לעניני משפחה רמת גן: הרשם אריאל בן-ארי בתי משפט השלום מחוז תל אביב: עו”ד יעל אילני עו”ד אביחי דורון בתי משפט השלום מחוז המרכז: הרשמת שלהבת קמיר-ויס. ד' בכסלו התשס”ו (5 בדצמבר 2005) (חמ 1803—3) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ק”ת התשמ”ד, עמ' 2370. הודעה ...

 6. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... הרשמת דלית ורד הרשמת כוכבה לוי הרשמת לאה למאי-שלזינגר הרשמת איריס לושי-עבודי עו״ד רחל סטוביצקי עו״ד חגית אברהם עו״ד סיגל רסלר-זכאי עו״ד סלי בסון הרשם משה כהן עו״ד מירב בן-ארי עו״ד חנה גוברין עו״ד טלי וייצנר-אלאור עו״ד איטה נחמן עו״ד קלוגמן חנה עו״ד ערן קוטון עו״ד יעל אילני לבתי משפט השלום במחוז יו ...