"יעל טויסטר ישראלי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6303 עמוד 11 מתאריך 27/09/2011

  ... יעל טויסטר (ישראלי) ת.ז.: 57427742 הררי,טויסטר ושות' 54-017530-4 25/05/2011 נ.א.נ. אידלסון בע״מ מ.תאגיד.: 513709626 עולם המותגים 54-022121-5 25/05/2011 תדיראן מכונות בע”מ TADIRAN MACHINERY LTD מ.תאגיד.: 520033937 תדיראן תעשיות מתקדמות ...

 2. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

  ... גיא הימן יעל טויסטר ישראלי הישאם אבו שחאדה גלית אוסי שרעבי לימור רייך מי-טל אל-עד קרביס אילנית אימבר אינעאם דחלה-שרקאוי תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום. ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-686( דורית בייניש נשיאת בית המשפט העליון 1    ס׳׳ח התשל׳׳א ...

 3. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

  ... עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים; הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 4. גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011

  ... עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) מחוז תל אביב; עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים; הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 5. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... לבתי משפט השלום מחוז תל הרשמת גלית אוסי-שרעבי, עו׳׳ד פנינה בן-יוסף, עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד רנה הירש (בסקר), עו״ד יעל טויסטר ישראלי הרשם משה כהן, עו״ד מנחם מזרחי, 1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2370; התשנ״ז, עמ' 342; התשס״ז, עמ' 882. הרשם דן ס עדון,    עו״ד איתן קורנהאוזר, עו״ד דוד ...