"יעל ייטב" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6846 עמוד 3 מתאריך 27/07/2014

  ... ציפי לבני שרת המשפטים מינוי יושבת ראש לוועדת היתרים לפי תקנות שירות הציבור (מתנות), התש׳׳ם-1980 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות שירות הציבור (מתנות), התש׳׳ם-1980י (להלן - התקנות), אני ממנה את יעל ייטב, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת היתרים לביצוע התקנות, במקום השופט משה ברעם1 2 ...

 2. גיליון 5804 עמוד 3 מתאריך 12/05/2008

  ... השופט איתי כץ, ת”ז 55473847 השופטת תמר בר־אשר-צבן, ת׳׳ז 59713420 השופט ארנון דראל, ת”ז 22213888 השופטת ענת זינגר, ת׳׳ז 22118681 השופטת יעל ייטב, ת׳׳ז 56827116 השופטת חגית מאק-קלמנוביץ, ת”ז 59708842 השופט דב פולוק, ת׳׳ז 15126352 השופט עודד שחם, ת”ז 58893793 השופטת אנה שניידר, ת”ז 64666472 תוקף ...

 3. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... יעל ייטב    גיל דניאל ג'ני טנוס וויליאם חאמד שלהבת קמיר-וייס הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו ו, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את ניצה שרון ...

 4. גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005

  ... עו”ד יעל ייטב בית המשפט לעניני משפחה רמת גן: הרשם אריאל בן-ארי בתי משפט השלום מחוז תל אביב: עו”ד יעל אילני עו”ד אביחי דורון בתי משפט השלום מחוז המרכז: הרשמת שלהבת קמיר-ויס. ד' בכסלו התשס”ו (5 בדצמבר 2005) (חמ 1803—3) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ק”ת התשמ”ד ...

 5. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... עו״ד אביחי דורון עו״ד יעל ייטב עו״ד אירית באומהורן עו״ד יואל סילבר עו״ד שמואל בורנשטיין לבתי משפט השלום במחוז ה עו״ד שלמה בנג׳ו עו״ד גיל דניאל הרשמת מגי כהן עו״ד אלון אינפלד עו״ד אריאלה זהר-הלוי הרשם גד גדעון הרשמת אורית בת אל חדד עו״ד טלי וייצנר-אלאור לבתי משפט השלום במחוז חיפה(2) עו״ד ...