"יעקב לשם" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6878 עמוד 9 מתאריך 14/09/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.11.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' הרצל 30, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 2. גיליון 6866 עמוד 16 מתאריך 31/08/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' שא נס 11, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 3. גיליון 6839 עמוד 34 מתאריך 17/07/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.8.2014, אצל המפרקת, רח' המייסדים 76, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גפנית ...

 4. גיליון 6814 עמוד 19 מתאריך 08/06/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.7.2014, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' הגדעונים 44, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 5. גיליון 6810 עמוד 18 מתאריך 01/06/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 28.7.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' העצמאות 18, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 6. גיליון 6797 עמוד 15 מתאריך 05/05/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 10.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ורדית 17, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 7. גיליון 6794 עמוד 34 מתאריך 30/04/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' הכובשים 70, בית 2, זיכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...

 8. גיליון 6776 עמוד 30 מתאריך 24/03/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 19.5.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הסנונית 25, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 9. גיליון 6763 עמוד 19 מתאריך 26/02/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' שא נס 11, באר יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 10. גיליון 6759 עמוד 23 מתאריך 19/02/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 25.3.2014, בשעה 10.00, אצל לוי חברוני זכריה, רח' הרצל 53, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה עציון ג׳ראסי יניב, מפרק רוזנבאום - ה. צ. ע בע״מ (ח”פ 51 ...