"יעקב פרסקי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012

  ... השופט יעקב פרסקי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; עורכת הדין תרצה שחם-קינן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורכת הדין נעם חת מקוב - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורכת הדין רבקה גלט - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז; עורכת הדין ...

 2. גיליון 6441 עמוד 2 מתאריך 04/07/2012

  ... השופט עודד שחם - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט יעקב פרסקי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; עורכת הדין שרה ברוינר ישראזדה - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים; הרשמת שרון אלקיים - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ...

 3. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... השופטת אבירה אשקלוני השופט אחמד אבו פריחה השופט אריאל חזק השופטת דרורה בית-אור השופט יואל עדן השופט ירון לוי השופטת ריקי שמולביץ השופט יעקב פרסקי לבתי משפט השלום מחוז תל אביב או מרכז )1( עו״ד אפרת אליאס עו״ד קרן אזולאי ...

 4. גיליון 6209 עמוד 7 מתאריך 07/03/2011

  ... בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט יעקב פרסקי, ת׳׳ז 12175196, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדות ערר לפי החוק, במחוז הדרום. תוקף המינוי לשלוש שנים. ו' באדר א' התשע׳׳א (10 בפברואר 2011) (חמ 810—3) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים ...

 5. גיליון 5986 עמוד 3 מתאריך 11/08/2009

  ... חוזה, ת׳׳ז 9922212. השופט יעקב פרסקי, ת׳׳ז 12175196, החל ביום ט׳׳ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010). תוקף המינוי לשנתיים. כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ט (14 ביולי 2009) (חמ 101—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1 ס״ח התשס״א, עמ' 410. 5255 ילקוט הפרסומים 5986, כ״א באב התשס״ט, 11.8.2009 ...

 6. גיליון 5833 עמוד 6 מתאריך 21/07/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א), (ב) ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב פרסקי, ת״ז 12175196, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז ...

 7. גיליון 5780 עמוד 2 מתאריך 26/02/2008

  ... להלן: משה מכליס, ת׳׳ז 04656005 יעקב שפסר, ה״ז 54853684 יעקב פרסקי, ה״ז 12175196 הוקף המינוי לשלוש שנים. ה' באדר א' ההשס״ח (11 בפברואר 2008) (חמ 810—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס״ח ההשכ״ב, עמ' 96. 2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90. מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדת ערר ...

 8. גיליון 5766 עמוד 3 מתאריך 20/01/2008

  ... מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב פרסקי, ת׳׳ז 12175196, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים לפי החוק ...

 9. גיליון 5749 עמוד 2 מתאריך 13/12/2007

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-!^, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה: סבין כהן, ת׳׳ז 28119675 יעקב פרסקי, ת׳׳ז 12175196 ...

 10. גיליון 5748 עמוד 2 מתאריך 12/12/2007

  ... עו׳׳ד יעקב פרסקי, ת׳׳ז 012175196, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הדרום; עו׳׳ד ערפאת טאהא, ת׳׳ז 027568039, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון; הרשמת נסרין בשארה-כרייני, ת׳׳ז 028160828, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) מחוז הצפון; הרשמת סבין כהן, ת׳׳ז 028119675, לכהונת שופטת בתי משפט ...