"יעקב שקד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

    ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אלון גביזון עדו כפכפי יובל ליבדרו רון סולקין יואב עטר ארז שני יעקב שקד צחי עוזיאל מעין בן-ארי לשמש שופטי נוער עד תום תקופת ...

  2. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

    ... רגב עו״ד תרצה שחם-קינן עו״ד אורלי שמאי-כתב עו״ד איריס שמואלי עו״ד יעקב שקד לבתי משפט לתעבורה מחוז תל-אביב )1( עו״ד אורן בועז עו״ד אהרן האוזרמן הרשמת רות וקסמן עו״ד שרית זוכוביצקי-אורי עו״ד שמעו ן לייבו עו״ד אבשלום מאושר הרשם דן ס עדון עו״ד יאיר רבינוביץ לבתי משפט לתעבורה מחוז הדרום )2 ...

  3. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

    ... איתן קורנהאוזר עו״ד איתי רגב עו״ד אורלי שמאי-כתב עו״ד יעקב שקד עו״ד מרים אילני עו״ד רבקה גלט עו״ד שושנה ליבוביץ עו״ד אלעזר נחלון עו״ד עאטף פרחאת עו״ד מיכל שרביט עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד רפאל ימיני עו״ד יובל ליבדרו עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד רון סולקין לבתי משפט השלום מחוז תל אביב (1-2 ...