"יפעת אונגר ביטון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6858 עמוד 2 מתאריך 17/08/2014

    ... לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב )7-2( והמרכז )7-2( הרשמת הבכירה יפעת אונגר ביטון עו׳׳ד אופיר איל עו׳׳ד שמעון אשואל הרשם אריה ביטון רשם הוצל׳׳פ דניאל הורוביץ הרשמת הבכירה איילת הרץ עו׳׳ד ניר (משה) זנו עו׳׳ד ירון (אהרוני) חיים עו׳׳ד מרדכי (מוטי) לוי עו׳׳ד יהודה ליבליין עו׳׳ד ציפורה משה הרשם הבכיר עדי ...

  2. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

    ... איריס אסל צוריאל לרנר עדי אייזדרופר סיגל אלבו בן שלו. מרים יפעתי (חלאוי) יפעת אונגר ביטון ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-64) יעקב נאמן שר המשפטים י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928. 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...

  3. גיליון 6225 עמוד 3 מתאריך 13/04/2011

    ... לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את יפעת אונגר ביטון, רשמת של בית משפט שלום, לרשמת בבית משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום ז' באדר ב' התשע׳׳א (13 במרס 2011). ז' באדר ב' התשע׳׳א ...