"יפעת מישורי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010

  ... יפעת מישורי אלה מירז מרינה לוי אבישי רובס ניצן סילמן ערן נוה הדס גולדקורן אליעזר שחורי מוחמד מסארווה משה גינות חננאל שרעבי כהונתם באותה ערכאה. עד לתום תקופת י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-686 ...

 2. גיליון 6024 עמוד 2 מתאריך 23/11/2009

  ... הרשמת שלי אייזנברג - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז צפון; עורכת הדין רננה גלפז-מוקדי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; הרשמת לובנה שלאעטה-חלאילה - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; הרשמת יפעת מישורי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה ...

 3. גיליון 6022 עמוד 2 מתאריך 16/11/2009

  ... רות אטדגי-פריאנטה אסתר ז'יטניצקי (רקובר) אריה נאמן מירה דהן נפתלי שילה ארנון קימלמן שלי אייזנברג אבישי רובס יפעת מישורי החל ביום ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009). ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-2666) יעקב נאמן שר המשפטים 1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393. מינוי שופט נוער ...

 4. גיליון 6012 עמוד 2 מתאריך 27/10/2009

  ... הרשמת יפעת מישורי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; הרשמת לובנה שלאעטה-חלאילה - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; עו"ד רננה גלפז-מוקדי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; עו״ד מעין צור - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה ...

 5. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... הרשמת יפעת מישורי,    עו״ד אריה נאמן, עו״ד סמארה נצר,    עו״ד אסף זגורי, עו״ד סיגלית גץ-אופיר, עו״ד עידית קרונברגר-רחין. הרשמת כוכבה אילת גרבי, הרשמת מירה דהן, עו״ד אלון אלטמן, עו״ד חגי לרון, עו״ד שמעון לייבו, עו״ד אריאל ברגנר, עו״ד אילן רונן. אילת (2) מתוכם אחד משפחה ...

 6. גיליון 5717 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את שלי אייזנברג, ת״ז 025140633 ואת יפעת מישורי, ת״ז 0256393813, לרשמות של בתי משפט לענייני משפחה במחוז חיפה, החל ביום ה' באלול התשס״ז(19 באוגוסט 2007 ...

 7. גיליון 5706 עמוד 3 מתאריך 20/08/2007

  ... מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין יפעת מישורי, ת׳׳ז 025693813, לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז חיפה, החל ביום ה' באלול התשס׳׳ז(19 באוגוסט 2007 ...