"יפעת שטרית-חדד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6788 עמוד 2 מתאריך 10/04/2014

  ... השופט יוסף בן-חמו    השופט סאאב דבור    השופטת יפעת שטרית-חדד לבית המשפט המחוזי חיפה )2( השופטת הדסה אסיף    השופטת רונית בש השופטת עירית טובה הוד    עו׳׳ד אורית וינשטיין השופטת ניצה מימון-שעשוע    השופטת אלה מירז עו׳׳ד יצחק שפר (שפרבר) לבית המשפט המחוזי ירושלים )1 ...

 2. גיליון 6573 עמוד 2 מתאריך 08/04/2013

  ... 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את יפעת שטרית-חדד, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי נצרת, מיום י׳׳ט באדר התשע׳׳ג (1 במרס 2013 ...

 3. גיליון 5915 עמוד 2 מתאריך 12/02/2009

  ... לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יפעת שטרית חדד, ת׳׳ז 24300998, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת שחרורים החל ביום כ׳׳ב בניסן התשס׳׳ט (16 באפריל 2009 ...

 4. גיליון 5679 עמוד 4 מתאריך 12/06/2007

  ... מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את: כרמלה רוטפלד-האפט, ת”ז 067759159 אליעזר שחורי, ת׳׳ז 051891661 יפעת שטרית-חדד, ת”ז 024300998 ...

 5. גיליון 5649 עמוד 2 מתאריך 15/04/2007

  ... לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות שחרורים, כמפורט להלן: יפעת שטרית חדד, ת׳׳ז 24300998, החל ביום כ׳׳ח בניסן התשס׳׳ז(16 באפריל 2007 ...