"יצחק כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6862 עמוד 24 מתאריך 26/08/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יצחק כהן, עו״ד, מפרק ע.א.מ. קונדוס בע׳׳מ (ח״פ 51-190786-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 2. גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014

  ... השופט יוסף אלון השופטת ענת ברון השופטת יעל וילנר השופטת רויטל יפה כ׳׳ץ השופט יצחק כהן פרופ' ברק מדינה עורך דין איל רוזובסקי הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה ...

 3. גיליון 6850 עמוד 3 מתאריך 31/07/2014

  ... יצחק כהן, נציג ציבור, במקום אילן אשל בועז הורוביץ, נציג ציבור, במקום אילון גדיאל. מינוי הוועדה המייעצת שפורסם1 2, יתוקן לפי זה. י׳׳ב בתמוז התשע׳׳ד (10 ביולי 2014) (חמ 3-1021) יאיר שמיר _    שר החקלאות ופיתוח הכפר י ס׳׳ח התשט׳׳ז, עמ' 79; התשכ׳׳ו, עמ' 44. 2    י״פ התשס׳׳ח, עמ' ...

 4. גיליון 6764 עמוד 4 מתאריך 02/03/2014

  ... סיון גרופינקל יצחק כהן סמדר בין אביב ציטרונבלט חיים גרשון אברהם כהן אברהם בן ארדטה מאוריס צרפתי דניאל דבש ענת כץ אריה בן דוד אלדד קפח אללה דובינסקי ששון לוי אסתר בן חמו אייל קולמן יונתן דוד אברהם לוי ...

 5. גיליון 6762 עמוד 2 מתאריך 25/02/2014

  ... מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ״ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יצחק כהן, שופט בכיר של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי חיפה, מיום ה' באדר א' התשע׳׳ד )5 בפברואר 2014 ...

 6. גיליון 6751 עמוד 64 מתאריך 05/02/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.3.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יצחק כהן, מפרק אי.את.ג'י. מילניום בע״מ (ח״פ 51-285427-4) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 6741 עמוד 9 מתאריך 21/01/2014

  ... אלמוג שאול, עו״ד בא כוח המבקש פר׳׳ק 53546-11-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת ב.ה מזון מסעדות בע”מ, ח׳׳פ 51-439186-1, והמבקש: יצחק כהן, ת׳׳ז 300428430, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד שלי גרשט, מרח' הרקון 6, רמת גן 52521, טל' 03-5449090, פקס' 15335449090 ...

 8. גיליון 6728 עמוד 19 מתאריך 05/01/2014

  ... אצל המפרק, רח' סמטת הילד, ת׳׳ד 460, שדה ורבורג 44935, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עזריאל יצחק כהן, מפרק קייקי הגושרים בע״מ (ח״פ 8—178251—51) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 6695 עמוד 23 מתאריך 17/11/2013

  ... 1 785 הבית היהודי בראשות יצחק כהן טב 5 5,788 נס ציונה נטו בראשות יוסי שבו טל 2 1,845 יש עתיד בנס ציונה פה 4 3,708 לב לצעירים ברשות שחר רובין רק 1 1,342 התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה שס ...

 10. גיליון 6689 עמוד 57 מתאריך 07/11/2013

  ... הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.12.2013, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד יצחק כהן, רח' המלך ג׳ורג' 33, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי ...