"יצחק עמית" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6037 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... השופט ניל הנדל - לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט עוזי פוגלמן - לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט יצחק עמית - לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופטת נילי ארד - לכהונת סגנית נשיא של בית הדין הארצי לעבודה; השופטת קלרה רג'ינאנו - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז ...

 2. גיליון 5994 עמוד 2 מתאריך 03/09/2009

  ... השופט ניל הנדל - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט יצחק עמית - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט עוזי פוגלמן - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופטת נילי ארד - נבחרה לכהונת סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה. ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009( )חמ 1803—3( יעקב נאמן ...

 3. גיליון 5769 עמוד 27 מתאריך 23/01/2008

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. הרחובות שמעון ישראלי ויצחק העמית; גושים וחלקות: גוש: 5033, חלקה במלואה: 64. מטרת התכנית: א. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים בהסכמת בעלים. ב. קביעת זיקת הנאה למעבר תשתית, ניקוז, הולכי רגל ורכב במגרשים למגורים כמסומן בתשריט. ג ...

 4. גיליון 5767 עמוד 2 מתאריך 21/01/2008

  ... לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות מועמדים נוספים2 לבית המשפט העליון, שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: השופט צבי זילברטל, השופט יצחק עמית. י׳׳ד בשבט התשס׳׳ח (21 בינואר 2008) (חמ 1803—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים ...