"ירון גת" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6525 עמוד 2 מתאריך 02/01/2013

  ... שטרק שרון לארי-בבלי מרדכי כדורי תמר נמרודי אורלי שמאי-כתב אורית בן-דור ליבל נמרוד פלקס תרצה שחם קינן ירון גת רבקה גלט מנחם מזרחי יוסי טופף כ׳׳ב בכסלו התשע׳׳ג (6 בדצמבר 2012) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין ...

 2. גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012

  ... עורך הדין ירון גת - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם דן סעדון - לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז תל אביב; עורכת הדין רנה הירש (בסקר) - לכהונת רשמת בכירה של בית משפט השלום במחוז המרכז; רשם ההוצאה לפועל נעם רף - לכהונת רשם בכיר של בית משפט השלום במחוז המרכז ...

 3. גיליון 6298 עמוד 2 מתאריך 26/09/2011

  ... במחוזות תל אביב והמרכז ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים: עורך הדין ירון גת, ת״ז 038467643. ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער2 תתוקן לפי זה. ב' באלול התשע״א )1 בספטמבר 2011( )חמ 230—3( בנימין נתניהו ראש הממשלה ושר הבריאות 1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198 ...

 4. גיליון 6298 עמוד 3 מתאריך 26/09/2011

  ... במחוזות תל אביב והמרכז ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים: עורך הדין ירון גת, ת”ז 038467643 לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה ההסתדרות ברפואיות בישראל: ד׳׳ר ראובן בנהטוב, ת”ז 302078332 ד׳׳ר סופיה פורטנוי, ת”ז 312889249 במחוזות חיפה והצפון לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות ...