"ירון מינטקביץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6381 עמוד 3 מתאריך 16/02/2012

    ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים: חנה מרים לומפ מרים אילני דוד גדעוני ירון מינטקביץ שושנה שיטריט לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום ...

  2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

    ... עורך הדין ירון מינטקביץ - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים; עורך הדין יוסי טורס - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורך הדין עמית רוזינס - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורכת הדין עידית רז וינברגר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום ...