"ישראל ויטלסון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5739 עמוד 2 מתאריך 19/11/2007

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 ולפי פקודת התעבורה בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובהתאם לסעיף 26(ג) לפקודת התעבורה2, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט ישראל ויטלסון, ת׳׳ז 051092682, לסגן נשיא של בתי משפט השלום לענייני תעבורה במחוז ...